W uroczystym Dniu Ślubu
Młodej Parze
Panu Krzysztofowi Witkowskiemu Burmistrzowi Miasta Koła i Pani Andżelinie Olszewskiej
najserdeczniejsze życzenia składają Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kole.
źródło:UM w Kole