W „Trzeciej Zmianie” dyskutowano o gospodarce wodnej
Gospodarka komunalna to dział, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności poprzez świadczenie usług. Można więc powiedzieć, że jest to nerw mający wpływ na jakość życia miasta i jego mieszkańców. Jednym z zadań jest gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę oraz kanalizacja. Ta problematyka była tematem spotkania KLUBU SENIORA „TRZECIA ZMIANA” w KOLE w dniu 9 lutego 2023 r. Gościem stowarzyszenia był Pan Robert Gajda Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole.
Nasz gość fachowo, ale w ciekawy i przystępny dla słuchaczy sposób, omówił proces technologiczny pobierania i uzdatniania wody zanim trafi ona do naszych domów. Te działania mają ważne zadanie osiągnięcia dobrej jakości wody. I to, jak zapewnił, udało się osiągnąć. Mamy jedną z najlepszych jakości wody w Polsce. Oprócz jakości ważna jest dla odbiorców cena wody. Prelegent omówił czynniki bezpośrednio i pośrednio wpływające na cenę wody. Ważnym zagadnieniem gospodarki wodnej jest kanalizacja – odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych. Tę problematykę nasz gość także przedstawił. Mówił o problemach związanych z wieloletnią infrastrukturą i podejmowanych działaniach modernizacyjnych. Uczulił słuchaczy na potrzeby właściwego działania w zakresie zrzutu ścieków, by zapobiegać awariom. Nadmienił o współpracy z lokalnym SANEPID -em oraz Przedsiębiorstwem Wody Polskie.
Na zakończenie spotkania zapewnił, że jak dotychczas, będzie współpracował i pomagał naszemu Stowarzyszeniu. Tu trzeba nadmienić, że Pan Robert Gajda w minionych latach podjął szereg ciekawych inicjatyw na rzecz naszego klubu.
Źródło: STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA ” TRZECIA ZMIANA „