W LOK w 105. Rocznicę 1918 roku – Międzynarodowy Dwubój
11 listopada 2023 r. dla uczczenia 105. rocznicy uzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli zaborców: Prus, Austrii i Rosji Carskiej, Urząd Miasta Koła, Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK „Kolska Starówka” oraz Muzeum Technik Ceramicznych w Kole na godz. 15-tą zaprosili młodych mieszkańców Koła i okolic na dwubój sportowo/obronny o Puchar Burmistrza Miasta Koła. Zainteresowanie imprezą jak się okazało było znaczne.
Przybyłych powitał kierownik Klubu LOK „Kolska Starówka” Ryszard Borysiewicz. Dla uczczenia tak poważnego święta zaraz po powitaniu zebrani odśpiewali Hymn Państwowy a następnie dyrektor Kolskiego Muzeum Tomasz Nuszkiewicz przybliżył ciekawą opowieść o wydarzeniach z 1918 roku na terenie miasta Koła. Zanim jednak rozpoczęto rywalizację dwuboju: strzelanie z pneumatyka do tarczy oraz rzuty granatem F-1 do celu kierownik klub LOK poprosił wszystkich przybyłych o zachowanie bezpieczeństwa.
Do rywalizacji w dwuboju przystąpiło 15 młodych zawodników w wieku 8 – 14 lat, w tym 8 dziewcząt. Każdy z zawodników oddał po 8 strzałów do tarczy oddalonej od stanowiska o 10 m. A następnie rzucał celnie granatem F-1 do starej opony z odległości 8 m. Organizatorzy postanowili połączyć punktację w obydwu konkurencjach przy końcowym ustalaniu wyników. W kategorii „młodzik – wiek 8 -9 lat” wygrał 9 letni Natan Wojewoda z 32 pkt. przed 8 letnią Laurą Kmieć z 12 pkt. oboje z Koła a trzecim był 9 letni Artur Habrukowicz z 10 pkt. (Białoruś) z Kościelca. W kategorii dziewcząt zwyciężyła z 41 pkt Julia Antosik lat 12 z Łęki gm. Kościelec, przed Martą Habrukowicz lat13 (Białoruś) z Kościelca uzyskała ogółem 40 pkt. Na trzecim miejscu z 21 pkt. sklasyfikowano 11 letnią Natalię Piguła z Kościelca, na czwartym m-cu z 19 pkt Magdę Ćwiek lat 12 z Polic Średnich, gmina Kościelec, na piątym m-cu z 18 pkt Wiktorię Kmieć lat 14 z Koła, na szóstym z 14 pkt Natalię Szymańską lat 10 z Koła i na siódmym z 12 pkt. 13 letnią Natalię Górnik z Koła. W kategorii chłopców zwyciężył z 45 pkt, 12 letni Jatskif Georgij (Ukraina) z Koła, przed 11 letnim Erykiem Habrukowiczem (Białoruś) z Kościelca uzyskał on 21 pkt. Na trzecim m-cu sklasyfikowano 14 letniego Patryka Górnika z Koła, uzyskał łącznie 18 pkt, na czwartym z 17 pkt. 13 letniego Bartka Szymańskiego z Koła. Jak podkreślił prowadzący dwubój Jarosław Grochociński, rywalizację wygrali wszyscy uczestnicy. W prowadzeniu konkurencji wspierała go notując trafienia zawodników Agnieszka Wojewoda. Tylko po trzech zawodników w obydwu konkurencjach dziewcząt i chłopców a także i młodzik nagrodzeni zostali pucharami ufundowanymi przez Urząd Miasta Koła. Wszyscy natomiast otrzymali okolicznościowe dyplomy a także nagrodzeni zostali czekoladą od Klubu LOK.
W imieniu Burmistrza Miasta Koła puchary zwycięzcom wręczyła radna Rady Miejskiej Koła Teresa Brzoska, dyplomy Prezes ZP LOK w Kole kpt. Ireneusz Wojtysiak a czekolady Małgorzata Stężewska. Posiłek przygotowały Alicja Szymczyk i Agata Bartosik. Imprezę nagrywał Janusz Kupczak z TVK w Kole.
Gdy ściemniło się, w intencji, po 123 latach zaborów wolnej od 1918 roku Ojczyzny, zapalono Pochodnie Niepodległości.
Już w świetlicy klubu przy herbacie z sokiem malinowym, świeżych bułeczkach i ciepłych serdelkach wspominano przebieg dwuboju. Kierownik Klubu LOK „Kolska Starówka” zaprosił wszystkich na 20 stycznia 2024 r. na konkurs strzelecki z okazji 79. Rocznicy Wyzwolenia Miasta Koła spod okupacji hitlerowskiej.
Foto i tekst: Ryszard Borysiewicz
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com