W dniu 24. 03.2021 r. w godzinach 14.00- 18.00 przeprowadzono w Przedszkolu Publicznym we Wrzącej Wielkiej VIII Międzygminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków pod hasłem „Na zdrowie” – edycja online. W rywalizacji Konkursowej wzięło udział 90 dzieci z 34 placówek oświatowych z gmin: Grzegorzew, Dąbie, Chodów, Kłodawa, Osiek Mały, Kościelec, Babiak, Przedecz, Koło i z miasta Koła. Tematem tegorocznej rywalizacji uczyniliśmy zdrowie, tak cenne w dobie pandemii koronowirusa. W tym roku nie mogliśmy gościć dzieci w naszym przedszkolu, Komisja Konkursowa w składzie: 1) AGNIESZKA SZAFRAŃSKA – INSTRUKTOR DS. KULTURY W MDK KOŁO, przewodnicząca Jury 2) MAŁGORZATA SZAFONI – NAUCZYCIEL-POLONISTA W SP SOKOŁOWO, członek Jury 3) MICHALINA KUJAWA – KIEROWNIK CUW GMINY KOŁO, członek Jury odsłuchała nagrań w formie audio-video nadesłanych na Konkurs. Po uważnym odsłuchaniu recytacji Komisja Konkursowa przyznała po trzy równorzędne miejsca I, II i III oraz 20 wyróżnień: I miejsca: – Antonina Stefaniak z Przedszkola Publicznego we Wrzącej Wielkiej za wiersz autora nieznanego „Kolorowa krowa”, opieka artystyczna p. Katarzyna Szumna i p. Katarzyna Minichowska – Liliana Pasturczak z Niepublicznego Przedszkola w Lubońku, za wiersz Elizy Rozdoby „Hania”, opieka artystyczna p. Martyna Pietrzak-Pasturczak – Maja Golcz z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Kole za wiersz B. Koprowskiej, opieka artystyczna p. Izabela Michalak II miejsca: – Helena Pejska z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kole za wiersz Jana Brzechwy „Katar”, opieka artystyczna p. Sylwia Czyżniak, p. Elżbieta Styrybel, i p. Anna Świętoń – Latika Marciniak ze Szkoły Podstawowej w Górkach za wiersz Barbary Kulig „Owocowy tydzień”, opieka artystyczna p Paulina Jóźwiak – Michalina Orligóra z Przedszkola Publicznego w Powierciu za wiersz Agaty Dziechciarczyk pt. ‘Mamo, tato nie pal!”, opieka artystyczna p. Ewa Machnik III miejsca: – Iga Śniegocka ze Szkoły Podstawowej w Drzewcach za wiersz Barbary Lewandowskiej „Na zdrowie”, opieka artystyczna p. Alicja Piguła – Lena Borowiak z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kole za wiersz Rafała Lasoty „Jaś chudzielec”, opieka artystyczna p. Aneta Bartłomiejczak – Miłosz Makarowicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole za wiersz S. Karaszewskiego „Dla każdego coś zdrowego” p. Maria Wituła i p. Daria Jarmuszkiewicz WYRÓŻNIENIA: – Emilia Krzyżanowicz ze Szkoły Podstawowej w Bierzwiennej Długiej za wiersz Juliana Tuwima „Warzywa”, opieka artystyczna p. Iwona Skibińska – Blanka Ulińska ze Szkoły Podstawowej w Bylicach-Kolonii za wiersz Barbary Lewandowskiej „Na zdrowie” opieka artystyczna p. Anna Świątek – Jakub Tomczyk ze Szkoły Podstawowej w Kiełczewie Smużnym Pierwszym za wiersz Rafał Witka „Gdzie się kryją witaminy?”, opieka artystyczna p. Joanna Tomczak – Klara Manicka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole za wiersz Edyty Pawlak „ Elementarz sportowy”, opieka artystyczna p. Dorota Sobczak – Sandra Główczyńska z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kole za wiersz Patrycji Bieleckiej „Na zdrowie”, opieka artystyczna p. Janina Kupińska – Aleksandra Pelikańska z Przedszkola Gminnego w Przedczu za wiersz Jana Brzechwy opieka artystyczna p. Malwina Ptak-Chęcińska – Amelia Andrzejewska z Przedszkola Gminnego w Przedczu za wiersz Stanisława Jachowicza „Chory kotek”, opieka artystyczna p. Anna Borzenda – Agata Mikołajczyk z Samorządowego Przedszkola w Babiaku, za wiersz Stanisława Jachowicza „Chory kotek”, opieka artystyczna p. Emilia Wertka – Jagoda Olszewska ze Szkoły Podstawowej w Łuczywnie za wiersz Agaty Dziechciarczyk „Zdrowie mam, bo o siebie dbam”, opieka artystyczna p. Anita Lizik – Natalia Janicka z Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste” w Kole za wiersz Barbary Kulig „Owocowy tydzień”, opieka artystyczna p. Agnieszka Tkaczyk i p. Joanna Paluszkiewicz – Aleksandra Miśkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Dębach Szlacheckich za wiersz Jana Brzechwy „Grzebień i szczotka”, opieka artystyczna p. Daria Tańska – Maksymilian Krzyżaniak ze Szkoły Podstawowej w Dębach Szlacheckich za wiersz Stanisława Jachowicza „ Chory kotek”, opieka artystyczna p. Daria Tańska – Mateusz Praski z Przedszkola Publicznego we Wrzącej Wielkiej za wiersz Doroty Gellner „ Śniadanko baranka”, opieka artystyczna p. Katarzyna Szumna i p. Katarzyna Minichowska – Maria Estkowska z Przedszkola Niepublicznego w Korzeczniku za wiersz Arkadiusza Łakomiaka „Katar”, opieka artystyczna p. Monika Janikowska – Zuzanna Taczanowska z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kłodawie za wiersz Juliana Tuwima „Raz-dwa-trzy”, opieka artystyczna p. Marta Osowska – Lena Bednarek-Fryczkowska ze Szkoły Podstawowej w Górkach za wiersz Jana Brzechwy „Brudas”, opieka artystyczna p. Paulina Jóźwiak – Helena Czerzewska z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Kole za wiersz Agaty Dziechciarczyk „Zdrowie mam, bo o siebie dbam”, opieka artystyczna p. Beata Rybicka – Paweł Kuźmiński z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu za wiersz Katarzyny Paleń „Zdrowie”, opieka artystyczna p. Izabela Góralska – Emilia Sosnowska z Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste” w Kole za wiersz Heleny Bechlerowej „Lekarstwo misia”, opieka artystyczna p. Agnieszka Tkaczyk i p. Joanna Paluszkiewicz – Krystyna Witkowska z Przedszkola Publicznego we Wrzącej Wielkiej za wiersz Heleny Niewiadomskiej „Balon niejadek”, opieka artystyczna p. Katarzyna Szumna i p. Małgorzata Osińska Zwycięzcom – GRATULUJEMY! Nagrody rzeczowe w Konkursie, upominki dla wszystkich uczestników, statuetki i dyplomy zostały ufundowane ze środków własnych Przedszkola Publicznego we Wrzącej Wielkiej (a co za tym idzie ze środków Gminy Koło) oraz dzięki uprzejmości Sponsorów. Dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe otrzymane od firm, instytucji i osób prywatnych: Sponsorami Konkursu byli: Ludowy Bank Spółdzielczy w Kole, firma Wood-mizer z Koła, Ksero – Ekspres z Koła i Pan Iwo Madej. Koordynatorem Konkursu jest p. Katarzyna Wawrzyniak-Madej.
źródło:Katarzyna Wawrzyniak- Madej