V Kolski Dzień Seniora
Z wielkim zainteresowaniem i owacyjnym przyjęciem spotkał się wczorajszy, V już Kolski Dzień Seniora. Na deskach MDK wystawiony został ciekawy program artystyczny, a w finale spotkania Stowarzyszenie Klubu Seniora „Trzecia Zmiana”, organizatora wydarzenia, przyjęło wiele gratulacji i życzeń.
„Trzecia Zmiana” jest prężnie działającym na terenie naszego miasta stowarzyszeniem. W ramach klubu działa wiele rozmaitych sekcji zainteresowań a wszyscy członkowie spotykają się regularnie na wykładach tematycznych. Społecznym „wykładowcą” w Klubie często bywa Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski.
Tegoroczne wydarzenie było współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Kole w ramach działalności pożytku publicznego.
Część artystyczną wypełniły liczne występy zarówno muzyczne jak i taneczne. Na deskach kolskiego MDK mogliśmy usłyszeć wiele pięknych ballad i piosenek żeglarskich w wykonaniu zespołu „Ania i Tomek Trust”. Swoje układy taneczne, zaprezentował również Zespół Taneczny z Kościelca. Wiele oklasków zebrała formacja „Wesołe Nutki”, działająca przy „Trzeciej Zmianie”.
źródło:UM w Kole