UWAGA
W oparciu o zapis art. 130 § 2 Kodeksu Pracy w dniu 14 sierpnia 2020 r. wszyscy pracownicy administracji i obsługi oraz kadra kierownicza korzystać będą z przysługującego im obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin w związku z obchodzonym świętem państwowym przypadającym w sobotę 15.08.2020r..
W związku z powyższym w dniu 14.08.2020r. placówka będzie nieczynna.

 

źródło:SP 2 w Kole

Leave a comment