UWAGA KONKURS – „TEST WIEDZY SKO”
Kto może wziąć udział w „Teście wiedzy SKO”? Dzieci do 13 roku życia (również te, które nie posiadają konta SKO).
Kiedy? 19-25 kwietnia 2021 r.
Pytania testowe dostosowane są do wieku uczestników (wersje Testu dla klas 0-2, 3-4, 5-6).
Po wykonaniu testu należy okazać nauczycielowi-Opiekunowi SKO dyplom, który dostępny będzie do pobrania po pozytywnym zakończeniu testu. Dyplom okazujemy w formie elektronicznej (np. przesyłając plik, skan, zrzut ekranu).
W przygotowaniach do rywalizacji pomoże Ci specjalnie przygotowywany sylabus. Znajdziesz w nim zagadnienia, które mogą pojawić się na teście oraz wskazówki, gdzie szukać potrzebnych informacji.
Test przeprowadzony zostanie na podstawie regulaminu: https://www.pkobp.pl/…/698e9e53-d7f6-41da-b31a…
Każdy może zostać „Mistrzem wiedzy SKO”!
źródło:SP nr 2 w Kole