UWAGA KIEROWCY !!! – szykują się utrudnienia w ruchu drogowym w m. Grzegorzew
Starostwo Powiatowe w Kole informuje, iż w związku z projektowanym rozpoczęciem w dniu 29.09.2022r. robót drogowych na ciągu drogi powiatowej nr 3199P (ul. Toruńska) w m. Grzegorzew w zakresie przebudowy przepustu (istniejącego obiektu mostowego) i związanym z tym zamknięciem drogi dla ruchu i wyznaczeniem objazdów, w konsekwencji których nastąpi wydłużenie czasu przejazdu pojazdów, między innymi autobusów komunikacji zbiorowej z kierunku gmin: Kłodawa, Olszówka i Grzegorzew do centralnego punktu przesiadkowego w m. Koło !!!
Wstępny termin zakończenia robót to 20 grudnia 2022 roku.
Prosimy o wyrozumiałość.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole