Dziś w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu medale za Długoletnią Służbę jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa odebrali pracownicy Starostwa Powiatowego w Kole.
Medalami za wieloletnią służbę odznaczeni zostali:
Zygmunt Sołtysiak – Skarbnik Powiatu Kolskiego
Artur Szafrański – Sekretarz Powiatu Kolskiego
Lilla Urbaniak – Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia
Magdalena Walkowska – Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych
Edyta Sztomber – Inspektor w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego
Katarzyna Zarębska – Inspektor w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego
Medale za Długoletnią Służbę przyznane są postanowieniem Prezydenta RP. W ceremonii wręczenia odznaczeń uczestniczył również Starosta Kolski Robert Kropidłowski jako wnioskodawca o przyznanie medali dla pracowników Starostwa.
Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy!
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole