Urząd Miejski w Kole zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji domu.
Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu Czyste Powietrze, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie oraz aspektów technicznych związanych z realizacją działań podlegających dofinansowaniu.
Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kole, ul. Mickiewicza 12 w sali 08.
TERMIN: 15 czerwca 2022 r. godz. 14.00
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu pod nr tel. 63 26 27 550, lub pocztą elektroniczną na adres: srodowisko2@kolo.pl