Z przykrością informujemy – miasto poniosło wielką stratę…
Dzisiaj Urząd Miejski w Kole dokonał zwrotu dotacji w wysokości 295.917 zł (240 tys. zł dotacji z odsetkami) – udzielonej na uruchomienie Domu Seniora a odebranej za szereg nieprawidłowości sięgających czasów poprzedniej kadencji.
Przypomnijmy, że Dzienny Dom Senior+ w Kole funkcjonuje od maja 2018 r. Placówka na początku działalności przeszła szereg kontroli: z Urzędu Wojewódzkiego, Komisji Rewizyjnej, audyt wewnętrzny, a wszystkie ujawniły szereg nieprawidłowości. Dom ograniczał się do „bardzo niewielkiego” minimum wymagań programu Senior+ względem uczestników. Na skutek nieprawidłowości, przede wszystkim niezgodnego z umową terminu uruchomienia placówki, Urząd Miejski został wezwany przez wojewodę do zwrotu 240 tys. zł dotacji udzielonej na jej utworzenie. Obecny Burmistrz Krzysztof Witkowski wykorzystał długą ścieżkę odwoławczą, wystąpił do Ministerstwa Finansów o zmianę woli wojewody. Ministerstwo przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego… Finał jest jednak taki, że pieniądze trzeba było zwrócić.
– Nieudolność poprzedniej władzy wykonawczej naszego miasta (burmistrza) tym właśnie obecnie skutkuje. Przed wydaniem pierwszej decyzji wojewoda prosił o wyjaśnienia jednak nikt się do Poznania wtedy nie pofatygował – powiedział obecny włodarz Krzysztof Witkowski. – Za te pieniądze można było rozpocząć kolejną inwestycję w mieście… Jestem rozżalony. Zapewniam, że od odpowiedzialnych za to osób, będę się starał odzyskać te pieniądze.
źródło:UM w Kole