Uroczystość w Chełmnie nad Nerem

Corocznie na początku września na terenie byłego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem odbywają się uroczystości upamiętnienia pomordowanych Polaków, Żydów, Cyganów, Dzieci Czeskich i  Jeńców Sowieckich. Był to pierwszy niemiecki ośrodek masowej zagłady Żydów w utworzonej przez hitlerowców jednostce administracyjnej Warthegau.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w intencji Pomordowanych w Obozie i ofiar II wojny światowej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego Ordynariusza Diecezji Włocławskiej.

Ta niezwykle podniosła i ważna uroczystość, która jest wyrazem naszej pamięci. W uroczystości udział wzięli: Duszpasterze, Ambasadorowie, przedstawiciele: Ministerstw, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Placówek dyplomatycznych, Oświaty, Stowarzyszeń, Związków Wyznaniowych, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie oraz rodziny poległych ofiar.

Po uroczystej Mszy Św. zebrani udali się pod ścianę pamięci Żydów pomordowanych w Chełmnie, aby złożyć okolicznościowe wieńce.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni przez Wójt Gminy Grzegorzew Panią Bożenę Dominiak na wspólną Agapę z Księdzem Biskupem w Świetlicy Wiejskiej w Ladorudzku.

Gospodarzami uroczystości byli: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie nad Nerem oraz Gmina Grzegorzew.

 

 

 

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

żródło:Kolskkiefakty.pl