W dzisiejszy poranek w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się wręczenie statuetki Mistrza Powiatu Kolskiego w kategorii „Działalność społeczna” Panu Kazimierzowi Kasperkiewiczowi, który z przyczyn zdrowotnych nie mógł uczestniczyć
w uroczystej Gali. Statuetkę Mistrza wręczył Poseł na Sejm RP Leszek Galemba w obecności Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego, Radnego Powiatu Mariusza Kozajdy Sekretarza Powiatu Artura Szafrańskiego, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Doroty Szkudlarek oraz kolskiego regionalisty Jacka Skryckiego.
Osoba Pana Kazimierza jest znana Państwu doskonale – kolski regionalista związany z miastem Koło, filolog germański, wydawca. Autor niezliczonej ilości artykułów, publikacji, opracowań i tłumaczeń publikowanych m.in.
w prasie kolskiej, konińskiej oraz periodykach wojewódzkich od r. 1984.
Inicjator wydania w r. 2003 przez TPMK zbioru fraszek St. Galemby pt. „Koło na wesoło” oraz zorganizowania dnia 17.01.2012 r. sesji popularnonaukowej na temat Holocaustu Żydów kolskich.
Znakomitość Kolskiego regionalisty niech potwierdzą otrzymane odznaczenia i wyróżnienia:
• medal Miasta Koła z okazji 650-lecia lokacji miasta
• sygnatura pamiątkowa Fabryki Fajansu w Kole z okazji obchodów 650-lecia miasta Koła i 170 rocznicy powstania Fabryki Fajansu rodziny Freudenreichów, wraz z certyfikatem autentyczności
• medal Pamiątkowy Kolskiego Towarzystwa Kulturalnego z okazji 625-lecia Koła
• Złota Odznaka ZNP i Medal Pamiątkowy 100-lecia ZNP
• Złoty Krzyż Zasługi
• Odznaka „Za zasługi dla województwa konińskiego”
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
• Odznaka Honorowa Sybiraka
• Kolska Osobowość 2007
• człowiek 10-lecia w kategorii: Działacz Społeczny
• nagroda główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu (2008)
• Medal Komisji Edukacji Narodowej
• Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2021)
• 25 września 2019 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Koła
• Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole