Dnia 18 marca 2022 r. poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Leszek Galemba, prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej powiatu kolskiego Pan Robert Kropidłowski oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarne w Kole bryg. Krzysztof Żurawik wręczyli osobiście druhom OSP pierwsze decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat w OSP. Wśród osób, które odebrały decyzje byli druhowie z Jednostek OSP Drzewce, Wrząca Wielka i Grzegorzew.
Świadczenie ratownicze zostało wprowadzone na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021, poz. 2490), która weszła w życie od 1 stycznia 2022 roku.
Do tutejszej komendy napływają kolejne wnioski o przyznanie świadczenia ratowniczego, które są na bieżąco rozpatrywane.
Druhom-seniorom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za długie lata strażackiej służby.
źródło:KP PSP w Kole