Uroczyste powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Chełmnie
Do szeregów drużyny wstąpiło 26 uczniów (16 chłopców i 10 dziewcząt), którzy otrzymali umundurowanie członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Druhny oraz druhowie przyjęli uroczyste ślubowanie z rąk Druha Prezesa Roberta Kropidłowskiego. Po złożonym ślubowaniu otrzymali legitymację członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z rąk Druha Prezesa Roberta Kropidłowskiego, Druha Burmistrza Miasta Dąbie Tomasza Ludwickiego oraz druha Szymona Kropidłowskiego- opiekuna drużyny. Na koniec odbywa się prezentacja symulacji wypadku samochodowego z udziałem poszkodowanych, gdzie młodzi adepci pożarnictwa wykazali duży potencjał i zaangażowanie co dobrze wróży na przyszłość.
źródło:Gmina Dąbie