Tak wyglądało dzisiejsze południe w SP ZOZ w Kole. Wszyscy cieszymy się z oddanej po remoncie i z nowym wyposażeniem pracowni endoskopii.

źródło:Starostwo Powiatowe w Kole