Uroczyste oddanie do użytku inwestycji pn. Modernizacja hydroforni w Nowej Wsi” gm. Osiek Mały

Kolejna ważna inwestycja dla mieszkańców gminy Osiek Mały oddana została do użytku. Uroczystego otwarcia nowej inwestycji pn.„Modernizacja hydroforni w Nowej Wsi” dokonał w dniu dzisiejszym w miejscowości Nowa Wieś, Wójt Gminy Osiek Mały –  Marek Górczewski. Podczas wystąpienia wójt podziękował zaproszonym gościom, którzy pomagają w pozyskaniu środków na realizację zadań w gminie. Aktualnie na terenie gminy są trzy wyremontowane hydroforni.  Wszystkie zrealizowane dzięki wsparciu zadania znacznie poprawiają standardy życia mieszkańców – podkreślił.

W uroczystości udział wzięli:  I Wicewojewoda Wielkopolski – Aneta Niestrawska;  Poseł na Sejm – Leszek Galemba; Starosta Kolski – Robert Kropidłowski;  Wicestarosta Kolski – Sylwester Chęciński;  Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego – Grzegorz Fiałkowski; Dyrektor PSSE w Kole – Ewa Lewicka; gospodarz dzisiejszego wydarzenia Wójt Gminy Osiek Mały – Marek Górczewski; Przewodniczący Rady Gminy Osiek Mały – Sławomir Makarowicz; Radny Rady Gminy Osiek Mały – Krzysztof Walczak; Radna Rady Gminy Osiek Mały – Iwona Smolarek; Inspektor Nadzoru – Janusz Perkowski; Inspektor Nadzoru – Zbigniew Szpilewski;  Inspektor Nadzoru – Jerzy Ćwiek; Skarbnik Gminy Osiek Mały – Jolanta Rogowska; Dyrektor ds. Administracyjnych Urzędu Gminy Osiek Mały – Marta Żabierek; Barbara Kondratowicz P.P.H.U Automatyk – Zbiersk – WYKONANWCA ROBÓT oraz Proboszcz Parafii pw. Świętego Bartłomieja w Osieku Wielkim – ks. Eugeniusz Pasternak.

Przybyli na uroczystość goście pogratulowali Wójtowi Gminy realizacji kolejnej, jakże ważnej inwestycji, podkreślając, że gmina rozrasta się,  staje się przyjazna i proekologiczna.  Nowo otwarty obiekt zapewni czystą i zdrową wodę mieszkańcom okolicznych miejscowości. Inwestycja sfinansowana ze środków budżetowych została wykonana zgodnie z najnowocześniejszą technologią i najsurowszymi normami. W pełni zautomatyzowana Stacja Uzdatniania Wody została zrealizowana zostało m.in.: dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie  w ramach programu wyniosło 2 000 000 mln zł). Łączna wartość inwestycji wynosiła ok. 3 000 000 mln zł, z czego wkład własny wyniósł ok. 1 000 000 mln zł. Przed modernizacją obiektu wykonano szereg prac budowlanych m.in. modernizacja budynku stacji uzdatniania wody, polegająca na podwyższeniu murów, ocieplenie budynku wraz wykonaniem elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachu oraz prace wewnątrz budynku.

Budowa nowego zbiornika retencyjnego żelbetonowego, wymiana pomp głębinowych i omurowania oraz  armatury zaporowej,  nowe rurociągi, niezbędna armatura naziemna i podziemna itp. wpłyną  na jakość wody dystrybuowanej do mieszkańców gminy.

Poświęcenia zmodernizowanego obiektu dokonał Proboszcz Parafii pw. Świętego Bartłomieja w Osieku Wielkim – ks. Eugeniusz Pasternak. Dopełnieniem dzisiejszego wydarzenia było uroczyste przecięcie wstęgi.

Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo Barbara Kondratowicz P.P.H.U. Automatyk – Zbiersk.