Dziś dzięki Kaliskiemu Stowarzyszeniu Poszukiwaczy Śladów Historii DENAR

DENAR Kalisz

poczuliśmy się prawie jak  Poszukiwacze Historii

W bliskim sąsiedztwie miasta #Koło, w lesie na terenie Uroczyska Mikołajówek Leśnictwa Rzuchów odnaleziono i zabezpieczono 
4 pociski artyleryjskie typ B (od 76 do 105mm)
1 pocisk artyleryjski typ A ( do 75mm)
1 granat moździerzowy typ B (81 i 82mm)
8 zapalników
pochodzące z okresu II Wojny Światowej.
 Stowarzyszenie DENAR, posiada wymagane prawem pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zgodę właściciela gruntu ( w tym przypadku Nadleśnictwa Koło), na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków, także przy użyciu urządzeń elektronicznych.
Na miejsce wezwano policję i patrol saperski.
Saperzy zabezpieczyli wojenne pozostałości.
Apelujemy! Osoby postronne!
Przy tego typu znaleziskach każdy musi wykazać się wyjątkową ostrożnością!
Takich przedmiotów nie wolno dotykać, odkopywać, podnosić, czy przenosić w inne miejsca ponieważ stanowią ogromne – śmiertelne zagrożenie!
Każdorazowo o tego typu znaleziskach należy bezzwłocznie informować policję!
Takie obiekty mogą badać i unieszkodliwiać jedynie specjalistyczne pododdziały saperskie!
FOT. A. Oblizajek, leśniczy Leśnictwa Rzuchów oraz DENAR Kalisz.
źródło:Nadleśnictwo Koło