Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 czerwca 2022 roku, o godz. 9.00 w Sali sesyjnej, Ratusz Miejski w Kole, podczas tzw. sesji absolutoryjnej odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2021 rok.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Koła w sprawie udziału mieszkańców Koła w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2021 rok.
Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005) Burmistrz Miasta Koła przedstawił Raport o stanie Gminy Miejskiej Koło, który obejmuje podsumowanie działalności w 2021 roku.
Uprzejmie informuję, że w dniu 22 czerwca 2022 roku, o godz. 9.00 w Sali sesyjnej, Ratusz Miejski w Kole, podczas tzw. sesji absolutoryjnej odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2021 rok, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej Koła, w Biurze Rady Miejskiej w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło (w godzinach pracy urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 21 czerwca 2022 roku.
WZÓR ZGŁOSZENIA ORAZ KLAUZULA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PLIKACH ZAMIESZCZONYCH PONIŻEJ
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŁA
(-) Tomasz Sobolewski
Załączone pliki
rozszerzenie pdf Raport o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2021 rok
rozszerzenie docx Wniosek o udzielenie głosu
rozszerzenie docx Wzór listy poparcia dla osoby wyrażającej wolę zabrania głosu podczas sesji Rady Miejskiej Koła, w dniu 22 czerwca 2022 r. w punkcie dotyczącym debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2021 rok
rozszerzenie doc Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
źródło:UM w Kole