Unijne wsparcie dla firm dla Wielkopolski 2021-2027.

Pierwszy nabór w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej rozpoczął swoją misję od konkursu dla przedsiębiorców. To właśnie właściciele firm mają wzmacniać swój potencjał, przyczyniać się do dynamicznego rozwoju regionu oraz tworzyć nowe miejsca pracy. Do końca sierpnia przedsiębiorcy działający na terenie Wielkopolski Wschodniej mogą składać wnioski o dotacje unijne wspierające rozwój ich firm. To jeden
z pierwszych naborów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, który dedykowany jest stricte Wielkopolsce Wschodniej.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać od 35% do nawet 70% dofinansowania, w zależności od rodzaju i zakresu planowanej inwestycji. Wsparcie dotacyjne można uzyskać m.in. na zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń, wdrażanie nowych usług i rozwiązań, rozszerzanie działalności na rynki zagraniczne a także realizację inwestycji budowlanej (w ograniczonej formule). Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest realizacja inwestycji na terenie miasta Konina lub jednego z powiatów: konińskiego, słupeckiego, kolskiego, tureckiego.

Należy podkreślić, że przedmiotem projektu nie może być modernizacja lub zastąpienie starej maszyny nową albo remont obiektu. Pomysł musi spełniać przesłanki inwestycji początkowej – np.  założenie nowego lub rozbudowę istniejącego zakładu, wprowadzenie nowych produktów czy usług w firmie. Ważny jest również aspekt ekologiczny, który będzie dodatkowo oceniany i punktowany. To najczęściej pojawiające się tematy rozmów naszych pracowników z potencjalnymi beneficjentami, którzy są zainteresowani konkursem. – wyjaśnił Maciej Sytek Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Firmy, które chciałyby uzyskać więcej informacji nt. Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach, mogą kontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski (PIFEW)  zlokalizowanym  w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, przy ul. Zakładowej 4 (www.arrkonin.org.pl/pife/ )

Samorządy również przygotowują się do aplikowania o unijne wsparcie z FST

 Już dziś włodarze gmin i urzędnicy przygotowują się do aplikowania o środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). 7 sierpnia rusza nabór wniosków na inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego. Dotacje mogą pozyskać samorządy z terenu Wielkopolski Wschodniej. Niezbędnym elementem będzie przeprowadzenie audytu energetycznego, który pozwoli na pozyskanie informacji, niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji budynku. W ramach dotacji można pokryć koszty zarówno ocieplenia obiektu, wymiany okien, drzwi, oświetlenia czy źródła ciepła a także instalacje OZE. Maksymalny poziom dofinansowania z Unii Europejskiej wynosić będzie 70% kosztów kwalifikowalnych. Przewiduje się również dodatkowe wsparcie z budżetu Państwa – szczegóły znane będą bliżej terminu ogłoszenia konkursu (początek sierpnia).

Warto obserwować stronę internetową www.arrtransformacja.org.pl, na której na bieżąco aktualizowane są informacje o naborach a także planowanych szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów Priorytetu 10 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej.

źrodło:Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com