Powoli, lecz sukcesywnie postępują prace przy budowie Kolskiej Geotermii. Właśnie została podpisana Umowa na ostatnie zadanie poprzedzające uruchomienie instalacji. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 55 407 810,00 złotych brutto.
Po wykonaniu drugiego odwiertu na placu należącym do Spółki MZEC, finalnym etapem prac związanych z uruchomieniem Kolskiej Geotermii jest budowa rurociągu, budynku ciepłowni, stacji filtrów, basenu zrzutowego oraz stacji uzdatniania wody wraz z odgazowywaczem próżniowym. Przypomnijmy, że po wielotygodniowych negocjacjach prowadzonych przez burmistrza i prezesa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonał zwiększenia dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji. Łącznie na budowę ciepłowni geotermalnej w Kole Spółka MZEC otrzymała 28 409 462,50 zł bezzwrotnej dotacji. Zwiększona została również kwota pożyczki. Oznacza to, że nasza priorytetowa inwestycja wsparta jest bezzwrotną dotacją oraz niskooprocentowaną pożyczką z NFOŚiGW.
W siedzibie spółki, w obecności Burmistrza Krzysztofa Witkowskiego, Prezes MZEC Przemysław Stasiak podpisał z konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów S.A. oraz Energy Solutions Sp. z o.o., reprezentowanym przez członków zarządu: Arkadiusza Rudego i Marcina Sternika – Umowę na budowę kolskiej ciepłowni geotermalnej wraz z rurociągiem łączącym dwa odwierty. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 55.407.810 złotych brutto. Zadanie zostanie zakończone jesienią 2023 r.
– Budowa ciepłowni geotermalnej to zadanie, o którego realizacji marzyliśmy od połowy lat 90-tych ubiegłego stulecia. Teraz się to realizuje. Geotermia kolska, w obecnej sytuacji kryzysu na rynku paliw, to jedyna alternatywa, aby ustabilizować i obniżyć cenę ciepła i rozwinąć rekreację – powiedział burmistrz Koła.
źródło:UM w Kole