Umowę dzierżawy działki, na której wykonany jest pierwszy odwiert
poszukiwawczo-rozpoznawczy Koło GT-1, podpisali dziś Burmistrz Miasta Koła
dr Krzysztof Witkowski i Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z
o.o. w Kole Przemysław Stasiak. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Koło a
Spółką spowoduje, że MZEC spełni wszelkie wymogi stawiane przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, dofinansowujący
kolską inwestycję. Zatem, budowa „kolskiej geotermii” staje się coraz
bardziej realna.
Konieczność dysponowania przez Spółkę nieruchomościami na cele budowlane, na
których będzie realizowana inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie, to
główny powód, dla którego podpisano dziś umowę dzierżawy. Przypomnijmy, że
efektem wykonania pierwszego odwiertu było zbadanie i udokumentowanie
zasobów wód termalnych zalegających pod ziemią na terenie miasta, a po
którego wykonaniu decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego, została
zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne
ujęcia wód termalnych Koło GT-1z utworów kredy dolnej. Drugi odwiert
planowany jest na terenie spółki, w miejscu obecnego placu węglowego, dzięki
czemu mniej skomplikowane stanie się przyłączenie do istniejącego systemu
ciepłowniczego.
– To milowy krok w kierunku ziszczenia się marzeń o inwestycji pn. „Budowa
ciepłowni geotermalnej w mieście Kole” – podsumował wydarzenie burmistrz
miasta. –  Przypomnę, że inwestycję będzie realizować nasza spółka, a
polegać będzie na wywierceniu drugiego otworu i budowie budynku ciepłowni
geotermalnej. Spółka oczekuje na wyniki oceny merytorycznej wniosku o
dofinansowanie zadania w NFOŚ. Zadania bardzo ważnego dla miasta.
O korzyściach i dalszych planach związanych z „kolska geotermią” powiedział
prezes spółki: Budowa ciepłowni geotermalnej będzie wielkim postępem w
funkcjonowaniu zakładu ciepłowniczego w Kole. Największym zyskiem będzie
ochrona środowiska – znacząco obniżona zostanie emisja dwutlenku węgla do
atmosfery, a także wielu innych szkodliwych substancji (gazów i pyłów). Na
tym skorzystają wszyscy mieszkańcy. Posiadanie ciepłowni wygeneruje
oszczędności dla spółki w zakupie węgla i opłat za emisję zanieczyszczeń do
atmosfery. Temperatura na wypływie zmierzona i zbadana oscyluje w okolicy 85
st. C. Oczekujemy ok. 11,5 – 12 megawatów mocy cieplnej, to czysta energia
ze źródła geotermalnego, więc przez większość roku będziemy ogrzewać miasto
i odbiorców wyłącznie ciepłem geotermalnym. Przy srogiej zimie będzie
uruchomiony kaskadowo kocioł biomasowy (źródło nieemisyjne), a w następnej
kolejności, w zależności od potrzeb, kotły węglowe (maksymalnie ok. 3
miesięcy w roku).
Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mieć dla Państwa kolejne
pozytywne informacje o postępach inwestycji.

źródło:UM w Kole

 

Leave a comment