Informacja dotycząca niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)
Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że niskooprocentowana pożyczka udzielana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy będzie umarzana z urzędu.
Nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki.
Warunkiem koniecznym do umorzenia jest prowadzenie przez Pożyczkobiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Spełnienie powyższego warunku będzie sprawdzane przez Powiatowy Urząd Pracy.

foto:Kolskiefakty.pl

źródo:Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com