Uczeń z Koła wśród laureatów międzynarodowego konkursu

4 października w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród w Międzynarodowym Konkursie Literacko-Historycznym „Matka Trzech Narodów”, który odbywał się pod honorowym patronatem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

III miejsce w kategorii multimedialnej zajął Michał Grabowicz, uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole, przynależącej do parafii św. Bogumiła a którego opiekunem był ks. Maciej Grabowski, katecheta.

Celem organizacji konkursu było ukazanie rozwijającego się na dawnych Kresach Wschodnich kultu maryjnego. Kolejny celem było zrozumienie znaczenia w życiu współczesnej Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi – Matki Bożej Częstochowskiej (Królowej Korony Polskiej), Matki Bożej Berdyczowskiej (Patronki Ukrainy) oraz Matki Bożej Ostrobramskiej (Opiekunki Kresów). Ostatnim celem było przedstawienie znaczących wydarzeń historycznych, uroczystości państwowych a także postaw religijnych, zarówno ważnych postaci z dziejów, jak i postaw zwykłych ludzi w których „Święte Dziewice” były obecne oraz kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości i tradycji.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi. Po gali rozdania nagród laureaci wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzania z przewodnikiem Jasnogórskie Sanktuarium Maryjne odwiedzając te miejsca, które na co dzień nie są udostępniane pielgrzymom.

źródło:Diecezja Włocławska