Tydzień Przedsiębiorczości w SOSW w Kole
W dniach 16-23 listopada 2022 r., Szkolna Kasa Oszczędności działająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja zorganizowała dla uczniów Tydzień Przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie postaw przedsiębiorczych u dzieci i młodzieży, przekazanie uczniom praktycznych umiejętności dotyczących zakładania i rozwijania własnej firmy, radzenia sobie z wyzwaniami oraz doceniania i celebrowania sukcesów. W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości zaplanowano szereg zajęć i spotkań. Odbyły się warsztaty pod hasłem „Klasowy biznes”, w czasie których uczniowie opracowywali i prezentowali graficzne wersje mini biznesplanu firmy, którą chcieliby założyć. W trakcie pracy uczestnicy musieli wykazać się cechami typowymi dla osób przedsiębiorczych – pomysłowością, kreatywnością, zaangażowaniem, umiejętnościami: współpracy, rozwiązywania problemów, pracy w zespole czy znajomością lokalnego rynku. Każda z trzech grup przedstawiła swoje pomysły na klasowy biznes – ” Akuku Bar – kuchnia domowa”, „AF – najlepsze tatuaże w mieście” oraz „Komputerek”. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach „ Mój potencjał, moje zasoby” z pracownikiem Młodzieżowego Centrum Kariery w Kole. Tematyka spotkania dotyczyła planowania własnego rozwoju w zgodzie ze swoimi mocnymi stronami, zainteresowaniami, predyspozycjami. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom, że każdy z nich posiada osobisty potencjał, na który składają się m.in. cechy i umiejętności, niezbędne do wykonania określonych zadań. A każda ich działalność, zdobyta wiedza i umiejętności stają się ich bogactwem i pozwalają lepiej zaplanować i realizować swoją drogę zawodową. Na zakończenie Tygodnia Przedsiębiorczości wychowankowie kolskiego SOSW spotkali się doradcą finansowym – panią Andżeliką Gutowską. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca doradcy finansowego, kiedy warto skorzystać z tego rodzaju usług, otrzymali wiele cennych i praktycznych wskazówek, jak dbać o finanse osobiste i rodzinne oraz jak założyć własną firmę i napisać dobry biznesplan.
Dzięki udziałowi w przedsięwzięciach zrealizowanych w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole uzyskali dostęp do aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia firmy.