Tydzień Przedsiębiorczości w SOSW w Kole
W dniach 17-20 listopada 2023 r., Szkolna Kasa Oszczędności wraz z pedagogiem szkolnym zorganizowała dla uczniów Tydzień Przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie i rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych u dzieci i młodzieży oraz przekazanie uczniom praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących zakładania i rozwijania własnej firmy.
W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości odbyły się warsztaty pod hasłem „Mój pierwszy biznes”, w czasie których uczniowie opracowali i zaprezentowali graficzne wersje mini biznesplanu firmy, którą chcieliby założyć. W trakcie pracy uczestnicy musieli wykazać się cechami typowymi dla osób przedsiębiorczych – pomysłowością, kreatywnością, zaangażowaniem, umiejętnościami współpracy, negocjacji, rozwiązywania problemów i znajomością lokalnego rynku. Każda z dwóch grup przedstawiła swoje pomysły na pierwszy biznes – firmy ” A.I. Cook” oraz „COOLturysta”, prezentując ich charakterystyczne logo, hasło reklamowe i ofertę dla przyszłych klientów. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach „Kompetencje przedsiębiorcze” z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery w Kole. Tematyka spotkania dotyczyła rozwijania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wśród uczniów, planowania własnego rozwoju w zgodzie ze swoimi mocnymi stronami, zainteresowaniami, predyspozycjami. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom, że każdy z nich posiada osobisty potencjał, na który składają się m.in. cechy i umiejętności niezbędne do wykonania określonych zadań. A każda ich działalność, zdobyta wiedza i umiejętności stają się ich bogactwem i pozwalają lepiej zaplanować i realizować swoją przyszłość zawodową.
Dzięki udziałowi w przedsięwzięciach zrealizowanych w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole uzyskali dostęp do aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.