W dniu 14.04.2022 roku Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego kolskiej komendy zatrzymali trzy osoby związane z procederem jaki miał miejsce w Kopalni Soli w Kłodawie. Jak nieoficjalnie ustaliły Kolskiefakty.pl proceder polegał na tym, że sól była kupowana tańsza, a w rzeczywistości wywożona droższa. Osoby, które brały udział w tym procederze to magazynier, wózkowy oraz kierowca samochodu. Osobom tym postawiono zarzut oszustwa z art.286 kk. Po przesłuchaniu wszyscy zostali zwolnieni. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo ile to mogło trwać i jaka jest skala tego czynu. W tej sprawie rozmawialiśmy z członkiem zarządu Kopalni Soli w Kłodawie ,który tylko potwierdził że takie zdarzenie miało miejsce i że w tej sprawie po spotkaniu zarządu wydadzą stosowne oświadczenie,które zostanie przesłane na e-maila biuro@kolskiefakty.pl.Do dnia publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie. Oficer Prasowy – asp.Daniel Boła z KPP Koło, także potwierdził fakt, że Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego prowadzili czynności związane z tą sprawą. O dalszym przebiegu sprawy będziemy państwa informować na bieżąco.
Art. 286 kk.
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Aktualizacja. W dniu dzisiejszym ( 20.04.2022) otrzymaliśmy odpowiedź od Kopalni Soli w Kłodawie.
foto:Kopalnia Soli w Kłodawie (Galeria)
źródło:Kolskiefakty.pl
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com