Z optymizmem i prawdziwą wiarą, że będzie dobrze, podchodzi do tematu Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski. W związku z epidemią, nie wszystkie dotychczasowe projekty i plany zostaną zrealizowane w samorządach. W Kole trudno jeszcze oszacować straty, jakie poniesie budżet.

Budżet z nadwyżką uchwalili radni dla Koła na rok 2020, planując, w pierwszym kształcie dokumentu, 4 646 932,64 zł na wydatki inwestycyjne. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że przyjdzie nam troszczyć się bardziej o życie, niż o jakość życia… – Otrzymałem informację z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu i tak już zmniejszonej w stosunku do 2019 r. subwencji oświatowej, o kwotę 182.675,00 zł. Spodziewam się, że z powodu panującej epidemii, zmniejszone będą również przychody miasta z PIT-u. Trudno dziś szacować, o jakie kwoty. Dla samorządów nadchodzi trudny czas, ale damy radę – zapewnia włodarz i nie ustaje w działaniach, zabiegając jednocześnie o bezpieczeństwo mieszkańców i dalszy rozwój miasta.

W pierwszej kolejności burmistrz wsparł najważniejszy obecnie obiekt w mieście – kolski szpital, przeznaczając, za zgodą radnych miejskich, wsparcie finansowe w kwocie 20 000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego szpitala oraz decydując się na zakup respiratora transportowego dla lecznicy w kwocie 40 000,00 zł. Część rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł zostało przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy Miejskiej Koło – na zakup środków dezynfekujących, kombinezonów ochronnych, maseczek, rękawic itp. oraz dezynfekcję budynków i pomieszczeń. Mieszkańcy na bieżąco otrzymują „z urzędu” maseczki, rękawice ochronne i środki dezynfekujące.

Jednocześnie, niezależnie od trwającej epidemii, włodarz dba o rozwój miasta, optując za przyjmowaniem do budżetu otrzymanych dotacji i zabezpieczaniem wkładu własnego gminy, co jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia inwestycji przewidzianych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych. Mowa choćby o remoncie ściany północnej ruin zamku czy budowie drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym oraz budowie nawierzchni drogi i kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa.

Ponadto, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, włodarz swoim zarządzeniem obniżył stawki czynszów przedsiębiorcom w lokalach należących do miasta Koła. Urząd pracuje również nad projektami uchwał mającymi choć trochę ulżyć kolskim mikroprzedsiębiorcom.

– Nie wiem, jaka będzie kondycja miejskiego budżetu po zakończeniu epidemii. Nie umiem dziś powiedzieć, czy uda się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania. Mimo wszystko dołożę starań, by rozpocząć zadania wsparte dotacjami zewnętrznymi. Włożyliśmy tyle wysiłku w pozyskanie dodatkowych środków do budżetu. Nie możemy stracić szansy. Życzę sobie i państwu, by sytuacja unormowała się jak najszybciej, i byśmy wrócili do stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa i… normalnej, codziennej pracy.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com