Dzisiaj, tj. 14 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Szkolna 2B, odbędzie się XXIV Sesja Rady
Miejskiej w Kole.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby
być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej w Kole, o zastosowanie się do
obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu
ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona
transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.
Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski

Porządek obrad oraz transmisja (od godz. 16.00) tutaj:

http://www.kolo.pl/pl/aktualnosci/8180/transmisja-obrad-xxiv-sesji-rady-miej
skiej-w-kole—14-maja-2020-r.

Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2019 r., poz. 506 ze zm.)
zwołuję:
XXIV Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się 14 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 16.00
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole
ul. Szkolna 2B

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powitanie gości.

4. Propozycje do porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej oraz członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały

2) w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały

3) w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały

4) w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały

5) w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały

6) w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały

7) w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały

8) w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały

9) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego.

Projekt uchwały

6. Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej.

Informacja

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole za 2019 rok.

Sprawozdanie

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole  za 2019 rok.

Sprawozdanie

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole  za 2019 rok.

Sprawozdanie

10. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za 2019 rok.

Sprawozdanie

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2019 rok.

Sprawozdanie

12. Sprawozdanie z działalności Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2019 rok.

Sprawozdanie

13. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego w Kole za 2019 rok.

Sprawozdanie

14. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Kole za 2019 rok:

a. Komisji Budżetu i Finansów

b. Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

c. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego

d. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

e. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

f. Komisji Prawa i Porządku Publicznego.

15. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Kole za 2019 rok.

Sprawozdanie

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski 

Transmisję z obrad sesji, będzie można również obejrzeć „na żywo” na stronie  https://kolskiefakty.pl/transmisja-sesji-rady-miejskiej/

Zachęcamy do takiej forma oglądania.

Kolskiefakty.pl

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com