Pani Teresa Brzoska odznaczona medalem „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”
14 grudnia 2023 roku w Domu Żołnierza LOK w Poznaniu pani Teresa Brzoska, radna Rady Miejskiej Koła, podczas świątecznego spotkania członków LOK oraz przedstawicieli dowództwa Garnizonu Poznań Wojska Polskiego została uhonorowana medalem „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. O uhonorowanie radnej zawnioskował Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK „Kolska Starówka” w Kole. Uzasadnienie nadania tego medalu przedstawił płk mgr Bogdan Mrowiec – dyrektor BWZW LOK w Poznaniu. A dekoracji dokonał Pan Ryszard Taciak, dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podobnym medalem uhonorowano również płk lotnictwa Józefa Jagosa.
Pani Teresa Brzoska jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół miasta Koła nad Wartą oraz Amatorskiej Grupy Teatralnej Dariusza Matysiaka. Od 2014 roku jest radną Rady Miejskiej Koła. Od wielu lat aktywnie współpracuje i wspomaga, na rzecz dzieci i młodzieży, działalność Powiatowego Klubu Młodzieżowego LOK „Kolska Starówka”. Uczestniczy w działalności Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, biorąc m.in. udział w Sejmikach Wielkopolskich Regionalistów. Jej twórczość była prezentowana na wystawach „Kwiaty z bibuły i krepiny” w Miejskim Domu Kultury w Kole, „Wystawa Twórczości Wielkanocnej” w Muzeum Technik Ceramicznych w Kole ,”Kolory Wielkanocy” w Muzeum Okręgowym w Koninie. Uczestniczyła w projektach „Wybijanie żuru” Kramsk 2021 r. i 2022 r. – wykonywanie palmy wielkanocnej, „Z misy chłopskiej na fartuch”. Od 2014 roku prowadzi warsztaty rękodzielnictwa i sztuki ludowej dla członków Stowarzyszenia Klub Seniora „ Trzecia Zmiana”. W 2019 r. zdobyła pierwsze miejsce w powiecie kolskim w plebiscycie czytelników „Głosu Wielkopolskiego” w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”, a w 2020 r. w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego” w kategorii Kultura za tworzenie, rozpowszechnianie i kultywowanie wielkopolskiej sztuki ludowej. W roku 2022 w konkursie organizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie otrzymała statuetkę „Kariatydy” za „talent i pasję upiększania świata, którymi potrafi się dzielić, przekazując wielkopolskie tradycje ludowe w mistrzowskiej formie”. Na festiwalach „ W stronę tradycji” organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki” w Konie wielokrotnie otrzymywała nagrody i wyróżnienia.
Pani Teresa Brzoska uhonorowana została w minionych latach medalami srebrnym i złotym „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju„ oraz medalem „75-lecia LOK” .
Teresa Brzoska jest działaczką społeczną, aktywnie uczestniczącą w pracach wielu stowarzyszeń i organizacji na terenie miasta Koła. Jest mistrzynią w wykonywaniu kwiatów z bibuły. Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje dzieciom, młodzieży i seniorom na warsztatach i zajęciach, które odbywają się w szkołach, przedszkolach, muzeach, domach kultury , bibliotekach, podczas festynów i dożynek. Dzięki jej bezinteresownej aktywności wiele osób zdobywa nowe umiejętności i poznaje tradycje ludowe Regionu Wielkopolski. Swoimi pracami wielokrotnie wspierała akcje charytatywne. Wielkopolską kulturę ludową prezentowała na forum ogólnopolskim i europejskim a w 2015 r. podczas dożynek prezydenckich w Spale prowadziła warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły i krepiny. W roku 2018 prowadziła warsztaty prezentując swoje wyroby w Parlamencie Europejskim w Brukseli – reprezentując Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia, promując Wielkopolskę i jej tradycje wielkanocne. Od wielu lat uczestniczy w kwestach cmentarnych Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła n/ Wartą zbierając fundusze na renowację zabytkowych nagrobków osób zasłużonych dla miasta Koła i regionu. Od kilkunastu lat organizuje akcje sprzątania przez młodzież szkolną grobów, ucząc patriotyzmu, szacunku i pamięci o przodkach. Opiekuje się mogiłą zamordowanego przez Niemców w 1939 r. patrioty i działacza społecznego Czesława Freudenreicha i jego córki Krystyny a także i zbiorowym grobem ofiar nalotu lotnictwa niemieckiego na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna w dniu 2 września 1939 roku.
Tekst i foto: Ryszard Borysiewicz
PS. W tej uroczystości uczestniczyli ponadto Małgorzata Stężewska z Klubu LOK „Kolska Starówka oraz kpt. Ireneusz Wojtysiak Prezes ZP LOK w Kole.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com