Tablica nagrobna dla Cichociemnego Witolda Pica
Klub Płetwonurków Ligi Obrony Kraju przy Zarządzie Powiatowym LOK w Kole wspólnie ze Stowarzyszeniem Historycznym Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej realizuje projekt „Tablica dla Cichociemnego Witolda Pica”. Jego celem jest umieszczenie tablicy nagrobnej z informacją o cichociemnym Witoldzie Picu, a także podjęcie kroków w celu ochrony grobowca przed zapomnieniem i zniszczeniem.
Witold Pic pseudonim „Cholewa” urodził się i wychował w Poznaniu. W czasie II wojny światowej walczył o niepodległość kraju. Po klęsce wrześniowej przedostał się do Francji, a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Zgłosił się do służby w kraju. Po przeszkoleniu w dywersji został 21 lutego 1943 r. zrzucony na spadochronie do okupowanej Polski. 22 marca 1944 r. osłaniając odwrót kolegów jako dowódca akcji mającej za zadanie wydostanie broni z Pułapiny, został ciężko ranny w starciu z Niemcami w Kaskach koło Szymanowa. Zginął z własnej ręki, by nie oddać się żywym w ręce nieprzyjaciela.
Pochowany został pod Kaskami, skąd w 1945 r. ekshumowany przez żonę do grobowca rodzinnego w Poznaniu na Górczynie. Grobowiec, w którym jest pochowany, jest zaniedbany, a tablica w części grobowca, po której spoczywa jest, zniszczona i nieczytelna. Nie ma też żadnej informacji, że spoczywa w tym miejscu żołnierz AK, cichociemny. Został więc zaprojektowany wzór tablicy nagrobnej, który następnie przekazano do wykonania wyspecjalizowanemu zakładowi kamieniarskiemu. Środki na tablicę zostały pokryte ze składek Klubu Płetwonurków Ligi Obrony Kraju w Kole oraz ze składek Stowarzyszenia Historycznego Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Już odebrano gotową tablicę, która obecnie jest przygotowana do umieszczenia na grobowcu. W uroczystości odsłonięcia tablicy na grobie Witolda Pica wezmą udział m. in. przedstawiciele władz Poznania, Zarządu Wojewódzkiego Wielkopolskiej Organizacji LOK w Poznaniu, wojska tj. 12 WBOT, oraz poznańskiej parafii Matki Boskiej Bolesnej. Będzie to wspaniały gest upamiętnienia jednego z cichociemnych – bohaterów wojennych, który swoje życie poświęcił dla ojczyzny, a któremu od czasów wojny nikt tego żołnierskiego honoru nie oddał.
Na zdjęciu z tablicą dla Witolda Pica, prezes Klubu Płetwonurków Ligi Obrony Kraju w Kole Bogdan Paliński wraz z wiceprezesami: Tomaszem Leśniewskim i Markiem Politańskim.
Źródło: Tomasz Nuszkiewicz, Ryszard Borysiewicz