Zaostrzająca się sytuacja na Wschodzie, związana z agresywnymi działaniami Rosji wobec Ukrainy, rozpaliła dyskusję o rosyjskich surowcach na polskim rynku. Rosyjski węgiel od lat wpływa do naszego kraju szeroką falą i jest wykorzystywany przede wszystkim w sektorze energetycznym. To jednak nie spółki Skarbu Państwa są kluczowymi odbiorcami tego paliwa, co nie oznacza, że go w ogóle nie kupują. Węgiel od lat trafia przede wszystkim do krajowych ciepłowni i zakładów przemysłowych, a także zasila polskie elektrownie. Decyduje o tym kilka czynników, w tym cena, dostępność surowca, a także jakość węgla. W Kole firma Energo to jedna z największych firm ,która sprowadza węgiel i posiada jego olbrzymie zasoby.  W chwili obecnej przechodzi prawdziwe oblężenie. Z dnia na dzień są coraz większe kolejki!

 

 

 

 

autor:Kolskiefakty.pl

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl