„Informujemy, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do naszej szkoły zostali zakwalifikowani do rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole. Lista kandydatów została udostępniona na tablicy ogłoszeń w szkole.”.

źródlo:SP nr 1 w Kole