Obchodzimy dziś Święto Narodowe Trzeciego Maja. W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Dokument uchwalony 3 maja 1791 r. był pierwszą pisaną Konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. Powstał przy współpracy posłów uczestniczących w pracach Sejmu Wielkiego i całego wspierającego ich środowiska. Ta „ustawa rządowa” zawierała wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa.
Konstytucja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto. Była dokumentem, który przywrócił Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj.
Nadal pozostaje symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie Rzeczypospolitej.
źródło:UM w Kole