Funkcjonariusze kolskiej Policji po raz kolejny skorzystali z uprawnień, jakie daje im ustawa antyprzemocowa. Wydali nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni wobec mieszkańca powiatu kolskiego, który stosował przemoc wobec swojej żony.

Oficer dyżurny kolskiej komendy Policji w poniedziałek 1 marca br. skierował patrol na interwencję domową do jednej z rodzin mieszkających na terenie powiatu kolskiego. Policjanci ustalili, że mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu wszczyna awantury domowe i stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec swojej żony.

Pomimo wcześniejszych wizyt mundurowych, sytuacja nie poprawiła się, dlatego policjanci uznali, że jedynym sposobem, by zapewnić rodzinie spokój i bezpieczeństwo jest odseparowanie agresora. Funkcjonariusze skorzystali z przysługującego im prawa i zastosowali wobec mężczyzny nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia. Za niezastosowanie się do wydanego zakazu lub nakazu grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności lub areszt.

Bez wątpienia kwestie rodzinne to bardzo delikatna sprawa dla każdego z nas. W wielu domach zdarzają się kłótnie. Nierozwiązane problemy życia codziennego często doprowadzają do przemocy domowej. Agresywne zachowanie sprawcy staje się coraz bardziej śmiałe, zwłaszcza, gdy pokrzywdzeni boją się i wstydzą szukać pomocy, a świadkowie przymykają oczy twierdząc, że to nie ich sprawa. Zazwyczaj osoba doznająca przemocy, paraliżowana strachem, czuje się bezradna, czasem nie wie do kogo zgłosić się po pomoc. Tymczasem często jedna rozmowa z psychologiem, czy z policjantem pomoże wskazać odpowiednią drogę.

Warto skorzystać z pomocy dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub na infolinię Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, które oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod numerem telefonu: 800 – 120 – 002.

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:KPP w Kole