Pomoc finansowa dla poszkodowanych w klęskach żywiołowych
Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej w formie zasiłków ze środków rezerwy celowej z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kwota zasiłku na tzw. pomoc „doraźną” dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej może być udzielona do wysokości 6000 zł. Dysponentem tych środków jest Wojewoda Wielkopolski.
W celu uzyskania pomocy osoby poszkodowane powinny się zgłosić do swoich Urzędów Gmin.
Również istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego (lub lokalu mieszkalnego), a także budynku gospodarczego.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole