Starostwo przekazało LOK-owi kostkę do utwardzenia placu
Zarząd Powiatowy LOK w Kole zwrócił się do starosty kolskiego z prośbą o pomoc finansową w modernizacji strzelnicy w Ruszkowie. Odpowiedź była pozytywna, a dziś w godzinach popołudniowych nastąpiło przekazanie stowarzyszeniu kostki brukowej, która posłuży do utwardzenia placu pod wiatą na strzelnicy. Cena zakupu materiału opiewa na ok. 4 tys. zł.
Przypomnijmy, że strzelnica od 2017 roku jest modernizowana. Stowarzyszeniu, ze składek członkowskich, darowizn, pomocy zarządu głównego LOK oraz własnej pracowitości i przedsiębiorczości, udało się w tym czasie podnieść wysokość kulochwytu, wałów bocznych, wykonać ogrodzenie obiektu z bramą wjazdową oraz wybudować wiatę. Koszty powyższej inwestycji wyniosły 43 000,00 zł. Kosztorys inwestorski całej inwestycji opiewa na kwotę 53 189,33 zł. W najbliższym czasie, decyzją Zarządu, planowane jest wybudowanie dwóch przesłon przechwytujących, koniecznych do bezpiecznego korzystania z obiektu. Na zmodernizowanej strzelnicy od kilkudziesięciu lat odbywają się zawody strzeleckie oraz szkolenia (np. policji). Chcąc rozszerzyć wykorzystanie obiektu (np. na treningi strzeleckie dla mieszkańców miasta i powiatu) zarząd stowarzyszenia podjął decyzję o modernizacji.
– Dlatego Zarząd Powiatowy LOK wystąpił do starosty kolskiego z prośbą o wsparcie finansowe prowadzonych prac modernizacyjnych kwotą 4 000,00 zł, która pozwoli na wykonanie utwardzenia placu, który znajduje się pod wiatą. Miejsce to służy do prowadzenia zajęć z zawodnikami klubów strzeleckich, uczniami klas mundurowych w czasie niedogodnych warunków atmosferycznych tj. opadów deszczu. W trakcie zajęć miejsce to służy do ćwiczenia postaw strzeleckich oraz do czyszczenia broni – powiedział prezes powiatowej organizacji LOK w Kole Ireneusz Wojtysiak. – Pomoc otrzymaliśmy, za co dziękuję. Pan starosta i cały zarząd odnieśli się do naszych potrzeb z wielką życzliwością. Dziękuję również radnej Alicji Wapińskiej, zainteresowanej rozwojem strzelnicy. Kostkę położymy wiosną po znalezieniu wykonawcy, jak pozwolą na to warunki pogodowe.

Tekst:Zarząd Powiatowy LOK w Kole

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl

Leave a comment