Zapraszamy Dzieci i Młodzież ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn.: „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”

Ogólne informacje dotyczące Konkursu plsatycznego pn.: „Najpiękniejsza kartka Walentynkowa”

 1. Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci i młodzież uczęszczające do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski.
 2. Celem konkursu jest uczczenie Dnia Świętego Walentego, rozwój poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywności plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych oraz umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych uczestników konkursu.
 3. Konkurs zakłada prezentację twórczości dzieci i młodzieży powiatu w dziedzinie plastyki oraz rozpowszechnienie idei zajęć manualnych pobudzających kreatywność
  i twórczą wyobraźnię.
 4. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną Kartkę Walentynkową.
 5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu przesyłane będą do szkół, publikowane na stronie internetowej https://starostwokolskie.pl/index.php w zakładce Aktualności – Bieżące Informacje oraz na profilu facebook’owym Powiatu Kolskiego.
 6. Wszelkie pytania należy kierować na adres: k.nowicka@starostwokolskie.pl  lub telefonicznie 63 26 17 823.
 7. Konkurs rozpoczyna się 20 stycznia 2021 roku i trwać będzie do 10 lutego 2021 roku włącznie.
 8. Prace wraz ze zgodami należy przesłać korespondencyjnie
  ( z dopiskiem na kopercie „Najpiękniejsza kartka Walentynkowa”) lub dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kole pokój nr 113, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 9. Regulamin kokursu oraz wymagane dokumenty znajdują się poniże

 

źródło:Starostwo Powiatowe w Kole