Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole w ramach środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19  zakupiła następujący sprzęt ratowniczy i wyposażenie:

  • namiot pneumatyczny GTX 38 z wyposażeniem;
  • sprzęt ochrony układu oddechowego;
  • ubrania specjalne nowego typu;
  • środki ochrony indywidualnej strażaka m.in.: buty specjalne, hełmy, ubrania koszarowe, kominiarki;
  • środki ochrony indywidualnej COVID m. in. kombinezony, maseczki, rękawiczki;
  • środki do konserwacji i impregnacji ubrań specjalnych;
  • sprzęt i wyposażenie medyczne m. in. torby PSP R-1, doposażenie toreb PSP R-1, butle tlenowe wraz z zestawem do tlenoterapii masowej, nosze podbierakowe, pojemniki do przeprowadzenia dezynfekcji sprzętu medycznego;
  • paliwo.

Łączna wartość zakupionego asortymentu wynosi 123.500,00 zł.

źródło:KP PSP w Kole