Wczoraj w kolskim ratuszu odbyło się spotkanie z Radą Społeczno-Gospodarczą Partnerstwa Związku ZIT Obszaru Funkcjonalnego Miast Koła i Turku. To społeczny organ o funkcji opiniodawczej i doradczej pomocny w przygotowaniu i wdrażaniu Strategii Terytorialnej ZIT Partnerstwa Kolsko-Tureckiego.
Jak niedawno informowaliśmy, trwają konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego, które są wymaganym etapem poprzedzającym zatwierdzenie strategii przez rady poszczególnych gmin. Dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym możliwe będzie realizowanie ważnych partnerskich projektów rozwojowych obejmujących obszar sześciu gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego, czyli Miasto Turek, Miasto Koło, Gminę Turek, Gminę Koło, Gminę Brudzew i Gminę Kościelec. Na projekty te Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przeznaczył 8 717 164,60 euro.
Konsultacje strategii trwają do 24 listopada 2023 r.