11 lutego br. w świetlicy Powiatowego Klubu Młodzieżowego LOK „Kolska Starówka” w Kole przy ul. Pułaskiego 8 miniony rok (2021) działalność na rzecz kolskiego środowiska na swoim spotkaniu podsumowała Rada Klubu. Sprawozdanie za miniony okres przedłożył kierownik Klubu dziękując wszystkim, którzy pomogli (finansowo jak i rzeczowo) w organizacji zajęć, imprez dla jego młodych uczestników. Klub od wielu lat współpracuje z Muzeum Technik Ceramicznych realizując wyprawy do miejsc historycznych w Polsce jak i zajęcia edukacyjne na bazie klubu czy też i w muzeum. W opinii uczestników zajęć i Rady Klubu jest to ocena pozytywna.
A w minionym roku sztandarowymi imprezami były m.in. konkursy strzeleckie z broni pneumatycznej, wyprawy autokarowe do Zamku w Gołuchowie, do Russowa dworku Marii Dąbrowskiej, wyprawa na Kujawy pod Płowce w 690. rocznicę zwycięskiej bitwy króla Władysława Łokietka z Krzyżakami oraz miejsca jego chrztu w Brześciu Kujawskim, do Włocławka Muzeum Ziemi Kujawsko/ Dobrzyńskiej, Katedry Włocławskiej oraz miejsca bitwy nad Wisłą z bolszewikami w 1920 roku. Zorganizowane zostały również turnieje sportów obronnych m.in. w Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego, czy też dla uczczenia „Dnia Niepodległości 11 Listopada „o Puchar Starosty Kolskiego”, również spotkanie pod klubową choinką ze św. Mikołajem. Z organizacji wielu imprez Klub i MTC musieli zrezygnować ze względu na zagrożenia spowodowane epidemią. Kierownik Klubu poinformował zebranych o tym, że już w tym roku w okresie tegorocznych ferii zimowych udało się zrealizować wyprawy młodych mieszkańców Koła i okolicy do Muzeum Okręgowego w Koninie oraz do Teatru Animacji w Poznaniu a także tradycyjną choinkę w Klubie ze św. Mikołajem. Oferta na rok bieżący jest bardzo bogata. Rok 2022 jest rokiem XX-Lecia Klubu i jeżeli nie wynikną jakieś obostrzenia sanitarne, rok ten będzie szczególnym w jego działalności. Najbliższe planowane imprezy to m.in. 8 Marca Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny – Topienie Marzanny, robienie Palemek Wielkanocnych, Turniej Strzelecki o puchar Burmistrza Miasta Kola 1 – 3 Maja dla uczczenia świąt majowych. Dn. 28 maja br. Klub LOK „Kolska Starówka” w Kole obchodzić będzie swoje XX-Lecie. Realizacja jego obchodów zależeć będzie i od warunków sanitarnych jak i od możliwości finansowych. Także tegoroczny okres wakacyjny we wspólnych planach Klubu jak i muzeum szykuje się atrakcyjnie. Jak do tej pory imprezy dla młodych mieszkańców Koła mogły być zrealizowane dzięki odpisom 1 % z podatku – Liga Obrony Kraju jest Stowarzyszeniem Pożytku Publicznego, a także dzięki wsparciu kolskich firm, instytucji oraz osób prywatnych.
W pierwszym tego roku posiedzeniu Rady Klubu LOK „Kolska Starówka” w Kole wzięli udział: panie Małgorzata Stężewska, radna Rady Miejskiej w Kole Teresa Brzoska, Agata Bartosik ,Alicja Szymczyk oraz panowie Andrzej Kowalski, dyrektor kolskiego MTC Tomasz Nuszkiewicz, Jarosław Grochociński, Józef Chęciński, Janusz Kupczak i Ryszard Borysiewicz.
Foto i tekst Ryszard Borysiewicz