Policjant kolskiej komendy zajmujący się w profilaktyką uczestniczył w internetowej prelekcji on-line z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Świętego Mikołaja w Kole. Funkcjonariusz mówił o zapobieganiu agresji w szkole oraz bezpieczeństwie w miejscu zamieszkania. Ponadto zachęcał młodzież do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Komendę Główną Policji.

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Świętego Mikołaja w Kole mieli możliwość zdalnie uczestniczyć w spotkaniu ze st. asp. Mariuszem Rumiejowskim – profilaktykiem kolskiej komendy. Zajęcia on-line prowadzone były w formie panelu edukacyjnego z tematyki przeciwdziałania agresji oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i w domu.

Podczas prelekcji funkcjonariusz przekazał młodym słuchaczom informacje dotyczące konsekwencji prawnych zachowań agresywnych w stosunku do swoich rówieśników oraz niezgodnych z prawem postępowań wobec innych osób. Wskazał również sposoby reakcji w sytuacji doznawania przemocy. Ponadto zwrócił uwagę na respektowanie norm poprawnego zachowania w relacjach uczeń-nauczyciel.

Na zakończenie spotkania policjant zachęcał uczniów do udziału w konkursie “Śnieżny Dekalog” organizowanym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

źródło:KPP w Kole