Z wnioskiem do Pana Krzysztofa Witkowskiego, Burmistrza Miasta Koła, o czasowe zawieszenie działalności oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów edukacji wczesnoszkolnej zwrócił się dziś Dyrektor SP 2 w Kole, Pan Waldemar Pietrzak.

źródło:Szkoła Podstawowa nr.2 w Kole

Leave a comment