KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi informuje, że w oparciu o zapis art. 130 § 2 Kodeksu pracy dotyczący obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin w związku z obchodzonym świętem ustawowo wolnym od pracy przypadającym w sobotę, w dniu 24.12.2020r. (Wigilia) placówka będzie nieczynna, albowiem wszyscy pracownicy administracji i obsługi szkoły korzystać będą z przysługującego im prawa odbioru dnia wolnego za 26.12.2020r.
ZARZĄDZENIE NR 33 DYREKTORA SP 2 W KOLE Z DN. 11 GRUDNIA 2020R. –http://sp2kolo.szkolnastrona.pl/art,1696,zarzadzenie-nr…
źródło:SP nr 2 w Kole

Leave a comment