Zamknięcie szkół i przejście uczniów na naukę zdalną wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów.
Prowadzenie takiej formy nauki ujawniło wiele problemów z tym związanych. Jednym z największych jest brak sprzętu komputerowego. Szkoła otrzymała wsparcie w tym zakresie z programu rządowego, w wyniku którego przekazano uczniom 16 laptopów, które są wykorzystywane w czasie pracy zdalnej. Nie rozwiązało to jednak problemu, ponieważ potrzeby w tym zakresie są znacznie większe. Sytuację pogorszyło przejście uczniów klas I – III na formę pracy zdalnej.
W takiej sytuacji pomoc zaproponowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1. Ze środków pozostających w dyspozycji rady zakupiono 15 laptopów, które wyposażone są w odpowiednie oprogramowanie umożliwiające udział uczniów w lekcjach zdalnych.
Przewodniczący Rady Rodziców pan Łukasz Badach przekazał zakupiony sprzęt dyrektorowi szkoły, a po podpisaniu odpowiednich umów, laptopy zostały przekazane w użytkowanie uczniom. Łącznie na czas nauki zdalnej przekazano uczniom ponad czterdzieści jednostek sprzętu komputerowego.
Dyrektor szkoły wyraża serdeczne podziękowania p. Łukaszowi Badachowi i całej Radzie Rodziców za podjęcie tak cennej inicjatywy, która pozwala złagodzić problemy występujące w czasie pracy zdalnej.
Dyrektor Jarosław Janowski oraz przewodniczący Łukasz Badach wyrażają przekonanie, że czas tej formy pracy będzie jak najkrótszy i uczniowie w możliwie najszybszym terminie wrócą w szkolne ławki.
Po zakończeniu nauki zdalnej zakupiony przez Radę Rodziców sprzęt wzbogaci pracownie komputerowe i sale lekcyjne.
źródło:SP nr 1 w Kole

Leave a comment