SOSW oraz SP nr 2 w Kole – po raz trzeci z nagrodami II stopnia i Srebrnymi Odznakami SKO

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego do dwóch kolskich placówek oświatowych -Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Mikołaja oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole dotarła bardzo miła informacja. W corocznym konkursie Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego, obie placówki  znalazły się w gronie najaktywniejszych szkół uczestniczących w programie SKO i otrzymały nagrodę II stopnia.

W organizowanym od ponad 50 lat konkursie bank co roku nagradza setki szkół oraz nauczycieli zaangażowanych w edukację dzieci realizowaną w ramach programu Szkolnych Kas Oszczędności. Działania pod szyldem SKO mają na celu zdobywanie i kształtowanie przez uczniów kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Inicjatywy pod patronatem Szkolnych Kas Oszczędności dotyczą m.in.: nauki oszczędzania, przedsiębiorczości, ekologii, zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia oraz cyberbezpieczeństwa.. Komisja konkursowa doceniła kroniki przygotowane w postaci prezentacji multimedialnej, które przedstawiały całoroczną pracę SOSW i SP nr 2 w ramach programu SKO. Wyróżnienie otrzymane w konkursie jest równoznaczne z nagrodą pieniężną w wysokości 2.000 złotych dla szkół oraz przyznaniem Srebrnej Odznaki  dla nauczycieli – opiekunów SKO w obu placówkach. Radość z nagrody jest tym większa, gdyż kolski SOSW oraz SP nr 2 ściśle i systematycznie współpracują na rzecz edukacji ekonomicznej i finansowej uczniów, integrując tym samym społeczności obu szkół. Tegoroczne wyróżnienie jest trzecim z rzędu tak znaczącym osiągnięciem w „Konkursie SKO dla szkół i nauczycieli”, organizowanym przez PKO Bank Polski.

foto:SOSW w Kole

źródło:SP nr 2 w Kole