Miło nam poinformować, iż w dniu wczorajszym 31 sierpnia 2022 r., w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się ślubowanie dwóch nauczycieli z powiatu kolskiego.
Nauczyciele ze Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole w obecności Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego, Wicestarosty Sylwestra Chęcińskiego, Sekretarza Powiatu Artura Szafrańskiego, Członków Zarządu Powiatu: Waldemara Banasiaka, Zbigniewa Szareckiego oraz Henryka Tomczaka, Dyrektora ZSE-A w Kole Mieczysława Drożdżewskiego, oraz Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kole Doroty Szkudlarek złożyli ślubowanie na Nauczyciela mianowanego. Powtarzając za Starostą Kolskim słowa ślubowania, nauczyciele z powagą ślubowali rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Na koniec dodając słowa: „Ślubuję”.
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym jak również osobistym.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole