SETNA ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI

W naszym muzeum można m. in. zobaczyć archiwalny egzemplarz Konstytucji RP uchwalonej 17 marca 1921 r.Serdecznie zapraszamy.

17 marca 1921 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę konstytucyjną, która w historii zapisała się jako Konstytucja marcowa. Była to druga w dziejach polska konstytucja, a jednocześnie pierwsza wprowadzająca ustrój demokratycznej republiki o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów, opartej o trójstopniowy podział władzy. Konstytucję marcową przyjęto po skomplikowanej politycznie i żywiołowej debacie. Uchwalona została ogromną przewagą głosów. Składała się ona ze 126 artykułów, podzielonych na siedem rozdziałów. Poprzedzała je preambuła, rozpoczynającą się od słów: „W imię Boga Wszechmogącego! My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały…”. Władzę ustawodawczą sprawował dwuizbowy parlament – Sejm i Senat, wykonawczą – Prezydent, Premier i Rada Ministrów, a sądowniczą – niezależne sądy i trybunały. Obywatele mieli zapewnioną równość wobec prawa, nietykalność własności prywatnej, ochronę życia, wolność, tajność korespondencji oraz brak cenzury.
Dzień uchwalenia Konstytucji miał odświętny charakter. Na udekorowanych ulicach Warszawy zgromadziły się tłumy mieszkańców. Bezpośrednio po przyjęciu ustawy zasadniczej do Sejmu przybył Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, który wspólnie z posłami i członkami rządu udał się następnie w uroczystym pochodzie na nabożeństwo do katedry św. Jana. W katedrze marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński i premier Wincenty Witos złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego, oddając hołd twórcom Konstytucji 3 Maja.
źródło: Sejm RP
Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy na: https://www.sejm.gov.pl/KonstytucjaMarcowa.nsf/ 

źródło:MTC w Kole