Jak co roku policjanci na terenie całego powiatu w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, będą dbali o bezpieczeństwo przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej.

Wzmożony ruch w rejonach szkół i przedszkoli oraz przemieszczające się grupy dzieci i młodzieży, to jednoznaczny przejaw końca wakacyjnego wypoczynku. Dla zapewnienia młodym ludziom bezpieczeństwa podczas drogi do szkół i przedszkoli oraz podczas powrotów do domów, kolscy policjanci wzorem lat ubiegłych będą prowadzili wzmożone działania.

1 września podczas inauguracji nowego roku szkolnego, w rejonach placówek dydaktycznych należy spodziewać się zwiększonej aktywności mundurowych. Policjanci będą czuwali nad bezpieczeństwem, szczególnie w rejonach przejść dla pieszych oraz skrzyżowań i miejsc parkowania pojazdów.

Jednak jeszcze przed tą data funkcjonariusze pojawią się w bezpośrednim sąsiedztwie szkół i przedszkoli, gdzie dokonają sprawdzeń usytuowania i właściwego funkcjonowania oznakowań dróg oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczajacych.

Działania nie ograniczą się jednak tylko do pierwszych dni roku szkolnego. W zależności od możliwości związanych ze stanem epidemii choroby COVID-19, przez cały rok szkolny prowadzone będą pogadanki i prelekcje. Kolscy mundurowi przygotowali szeroki wachlarz tematyczny do zaprezentowania podczas planowanych spotkań.

Przedszkolaki mogą liczyć na obecność mundurowych, którzy opowiedzą i zaprezentują im między innymi jak bezpiecznie poruszać się po drogach i ulicach, jak rozpoznać niebezpieczną osobę i uniknąć z nią kontaktu oraz jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia i gdzie szukać pomocy.

Dla młodzieży szkolnej przygotowano szereg prelekcji i pogadanek profilaktycznych. Obejmują one zakres odpowiedzialności karnej nieletnich, problematykę uzależnień oraz sytuacji, które zagrażają wejściem na drogę przestępstwa, tematykę właściwych relacji interpersonalnych w grupie, w szczególności w kontekście tzw. „hejtu”, zagrożeń czyhających w cyberprzestrzeni oraz sposobów wspierania osób słabszych przez grupę.

Przez cały okres trwania roku szkolnego policjanci będą podczas codziennych służb patrolowych, zwracać szczególną uwagę na okolice szkół. W ich zainteresowaniu będą przede wszystkim wybryki chuligańskie, zakłócanie porządku oraz posiadanie i używanie niedozwolonych środków – zwłaszcza narkotyków i tzw. „dopalaczy”.

Uwadze stróżów prawa nie umkną również osoby małoletnie, pozostające w porze nocnej bez opieki osób dorosłych oraz wszelkie sytuacje mogące naruszyć dobro młodych ludzi.

źródło:KPP w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com