W dniu dzisiejszym rozpoczęły się czynności związane z dezynfekcją miejsc publicznych w Kole.Prace te zostały zlecone Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych w Kole. Od wczesnych godzin porannych, pracownicy MZUK ubrani w kombinezony ochronne przystąpili do wykonania prac. Zdezynfekowano wiaty przystankowe oraz ławki i kosze przy wiatach. W kolejnym etapie będą dezynfekowane kosze i ławki w ciągach ulicznych, a na koniec parki i place zabaw.  Każde tego typu działania wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców i zapobiegają rozprzestrzenianiu się bakterii i wirusów.

 

Autor:Kolskiefakty.pl

Foto:Marcin Sochacki

Video:Tomasz Strzeliński

źródło:YouTube/Kolskiefakty.pl

 

 

 

 

 

 

Leave a comment